Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Crepidotus cinnabarinus


Neodasyscypha cerina

Cyathus sp

Sarcoscypha sp


Hexagonia nidida


Resupinatus sp

Hygrocybe coccinea


Sphaerobolus stellatus

Trichia decipiens

Ascocoryne sp

Phyllotopsis nidulans


Xylaria hypoxylon


Typhula cf erythropus

Schizophyllum commune

Entoloma sp

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Στην Μεγάλη βρύση με φόντο τα βουνά Χελιδόνα,Τυμφρηστό,Καλιακούδα

31-8-14

Χελιδόνα και Τυμφρηστός

8-9-14

11-9-14

11-9-14

11-9-14

11-9-14

31-8-14

31-8-14

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Ζαρκάδι Capreolus capreolus

Ζαρκάδι Capreolus capreolus

Παπαδίτσα Parus major

Σπίνος

Γεράκι

Κάβουρας ποταμού

Κάβουρας ποταμού καννίβαλος

Lacerta trilineata

Lacerta trilineata

Lacerta trilineata Ανήλικο

Σαύρα της Ρούμελης Algyroides nigropunctatus Αρσενικό

Σαύρα της Ρούμελης-Αρσενικό και θηλυκό Algyroides nigropunctatus

Το ζευγάρωμα της σαύρας Podarcis muralis

Podarcis muralis

Σαλαμάνδρα Salamandra salamandra

Salamandra salamandra

Δεντρογαλιά Hierophis gemonensis

Αγιόφιδο Telescopus fallax

Σαϊτούρα Platyceps najadum

Σαϊτούρα Platyceps najadum

Στεφανοφόρος Coronella austriaca

Οχιά κερασφόρος Vipera ammodytes

Οχιά κερασφόρος Vipera ammodytes

Λαφίτης Elaphe quatuorlineata

Λαφίτης Elaphe quatuorlineata

Σαϊτούρα Platyceps najadum

Νερόφιδο Natrix natrix

Κονάκι Anguis graeca

Αγριογούρουνο Sus scrofa

Φρύνος Bufo bufo

Ελληνικός βάτραχος Rana graeca

Rana graeca

Γυρίνοι

Rana graeca

Rana graeca