Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Crepidotus cinnabarinus


Neodasyscypha cerina

Cyathus sp

Sarcoscypha sp


Hexagonia nidida


Resupinatus sp

Hygrocybe coccinea


Sphaerobolus stellatus

Trichia decipiens

Ascocoryne sp

Phyllotopsis nidulans


Xylaria hypoxylon


Typhula cf erythropus

Schizophyllum commune

Entoloma sp