Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Podarcis muralis


Lacerta trilineata

"Τσόπελας"  Lacerta viridis

Podarcis erchardii ssp riveti

Lacerta trilineata  (σε νεαρή ηλικία)

Lacerta trilineata (σε νεαρή ηλικία)

Σαύρα της Ρούμελης  Algyroides nigropunctatus"Μσιάκα" Φρύνος Bufo bufo

"Μπακακάκι" Ελληνικός βάτραχος Rana graeka

Rana graeca

Rana graeca

Rana graeca

Rana graeca

Bombina variegata

Σαύρα της Ρούμελης  Algyroides nigropunctatus

Γυρίνος επάνω σε φύλλο πλατανιού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου