Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Ορχιδέα  Ophrys helenae

Ορχιδέα  Ophrys helenae

Ορχιδέα  Ophrys zeusii

Ορχιδέα  Ophrys apifera

Ορχιδέα  Ophrys reinholdii-reinhardiorum

Ορχιδέα  Dactylorhiza saccifera

Ορχιδέα  Dactylorxiza saccifera

Ορχιδέα  Dactylorhiza saccifera

Ορχιδέα  Anacamptis pyramidalis

Ορχιδέα  Epipactis helleborine

Ορχιδέα  Epipactis helleborine

Ορχιδέα  Epipactis helleborine

Ορχιδέα  Epipactis helleborine

Ορχιδέα  Epipactis helleborine

Ορχιδέα  Epipactis helleborine

Ορχιδέα από λευκό φυτό  Epipactis helleborine

Ορχιδέα λευκή  Epipactis helleborine

Ορχιδέα  Epipactis helleborine

Ορχιδέα  Gymnadenia conopsea

Ορχιδέα  Cephalanthera rubra

Ορχιδέα  Epipactis subclausa

Ορχιδέα  Epipactis subclausa

Ορχιδέα  Himantoglossum caprinum

Ορχιδέα  Epipactis mikrophylla

Anagallis arvensis

Campanula sp


Cirsium sp


Αγριο μπιζέλι  Lathyrus latifolius

Salvia sclarea

Salvia sclarea

Salvia sclarea

Inula conyza

Αμάραντος  Sempervivum marmoreum


Αγριόσκορδο  Allium sp

Crupina crupinastrum


Stipa pennata

Tragopogon sp

Alkana pindicola

Lithospermum purpurocaeruleum

Silene atropurpurea

1 σχόλιο: